K-Lite Codec Pack Basic 17.0.0

K-Lite Codec Pack Basic 17.0.0

Codec Guide – 19,1MB – Freeware
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
K-Lite Codec Pack là một bộ sưu tập các bộ lọc DirectShow, VFW/ACM codec, và các công cụ. Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã âm thanh và video định dạng. K-Lite Codec Pack được thiết kế như là một giải pháp thân thiện để chơi tất cả các tập tin âm thanh và phim. Với K-Lite Codec Pack bạn có thể chơi tất cả các âm thanh phổ biến và định dạng video và thậm chí một số định dạng ít phổ biến hơn.

Tổng quan

K-Lite Codec Pack Basic là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Codec Guide.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.121 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của K-Lite Codec Pack Basic là 17.0.0, phát hành vào ngày 13/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/12/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 16.0.5, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

K-Lite Codec Pack Basic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,1MB.

Người sử dụng của K-Lite Codec Pack Basic đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho K-Lite Codec Pack Basic!

Cài đặt

người sử dụng 5.121 UpdateStar có K-Lite Codec Pack Basic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản